KUVATAIDE

 

”Mitä on lastenkulttuuri?

Lasten kirjoja, kuvia, satunäytelmiä, videoita, lasten musiikkia?

Tenavatähtiä, leikkipuisoja, pallomeriä, erilaisia huvipuistoja ja elämyksiä?

Sitä mitä aikuiset ihmiset tekevät lapsille ja lapsia varten?

 

Kuinka voisimme tarjota lapsille mahdollisuuden täysin omaan luovaan toimintaan, ilman että tarvitaan monimutkaisia ennakkovalmisteluja, kalliita laitteita, kulisseja tai aikuisten kannalta ohjelmoivaa tiukkaa aikataulua.

Tarvitaan vain kulttuurin perusväline KYNÄ, palanen paperia ja murunen mielikuvitusta…”

Napero- Finlandia satukirjan esipuhe

 

Kuvataiteen opetus sisältää laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoiden oppimista ja oman taiteellisen ilmaisun vahvistamista. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo, sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetus sisältää mm. piirustusta, maalausta, muotoilua (savi ja massatyöt) ja rakentelua. Kuvataiteen eri tekniikoihin ja materiaaleihin tutustutaan vaiheittain ja näin omaa luovuutta ja taiteellista kehitystä voidaan tukea monipuolisesti. Opetusta annetaan 1,5 h – 4 tuntia viikossa eri taito- ja ikäryhmissä.

 

Opetus jakaantuu kahteen osioon:

 

1) PIIRUSTUS & MAALAUS

 

2) MUOTOILU & RAKENTAMINEN

 

Nämä vuorottelevat neljän viikon jaksoissa läpi vuoden. Kevät huipentuu viimeisessä jaksossa LUOVAAN TYÖPAJAAN, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa ja rakentamaan yhdessä tanssitaiteen ja näyttämötaiteen opiskelijoiden kanssa yhteisprojektia, mm. kevät näyttelyä.

 

 

Varhaisiän opetus     Kuvataide 1

Oppilaat ovat iältään 5 - 6 vuotiaita ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä maanantaisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetus tukee oppilaan itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista ja oppilaan kokemukset ja elämykset kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista ovat myönteisiä. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille.

 

Perusopetus       Kuvataide 2

Oppilaat ovat iältään 7 – 9 vuotiaita ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä keskiviikkoisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät. Tavoitteena on tukeaoppilaan kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja.

 

Perusopetus, jatkotaso    Kuvataide 3

Oppilaat ovat iältään 10 – 12 vuotiaita ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä torstaisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetuksen taso syvenee kuvataiteen eri osa – alueilla ja opetus tukee persoonallista omaa kuvallista ilmaisua. Oppilasta opetetaan tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä ja oppilastöitä.

 

 

Syventävät opinnot        Kuvataide 4

Oppilaat ovat iältään yli 13 vuotiaita ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä perjantaisin, oppitunnin kesto 2-4 h. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taiteellista ilmaisuaan yhdellä tai useammalla kuvataiteen osa – alueella, taitoja syvennetään ja perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Keskeisiä sisältöalueita  ovat kuvallinen ilmaisu, taiteen tuntemus, taidehistoria ja oman taiteellisen ilmaisun syventäminen.