KUVATAIDE

”Mitä on lastenkulttuuri?

Lasten kirjoja, kuvia, satunäytelmiä, videoita, lasten musiikkia?
Tenavatähtiä, leikkipuisoja, pallomeriä, erilaisia huvipuistoja ja elämyksiä?
Sitä mitä aikuiset ihmiset tekevät lapsille ja lapsia varten?

Kuinka voisimme tarjota lapsille mahdollisuuden täysin omaan luovaan toimintaan, ilman että tarvitaan monimutkaisia ennakkovalmisteluja, kalliita laitteita, kulisseja tai aikuisten kannalta ohjelmoivaa tiukkaa aikataulua. Tarvitaan vain kulttuurin perusväline KYNÄ, palanen paperia ja murunen mielikuvitusta…”
Napero- Finlandia satukirjan esipuhe

Kuvataiteen opetus sisältää laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoiden oppimista ja oman taiteellisen ilmaisun vahvistamista. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo, sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetus sisältää mm. piirustusta, maalausta, muotoilua (savi ja massatyöt) ja rakentelua. Kuvataiteen eri tekniikoihin ja materiaaleihin tutustutaan vaiheittain ja näin omaa luovuutta ja taiteellista kehitystä voidaan tukea monipuolisesti. Opetusta annetaan 1,5 h – 4 tuntia viikossa eri taito- ja ikäryhmissä.

Opetus jakaantuu kahteen osioon:

1) PIIRUSTUS JA MAALAUS

2) MUOTOILU JA RAKENTAMINEN

Nämä vuorottelevat neljän viikon jaksoissa läpi vuoden. Kevät huipentuu viimeisessä jaksossa LUOVAAN TYÖPAJAAN, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa ja rakentamaan yhdessä tanssitaiteen ja näyttämötaiteen opiskelijoiden kanssa yhteisprojektia, mm. kevät näyttelyä.

Varhaisiän opetus – Kuvataide 1

Oppilaat ovat iältään alakouluikäisiä ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä maanantaisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetus tukee oppilaan itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista ja oppilaan kokemukset ja elämykset kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista ovat myönteisiä. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille.

Perusopetus – Kuvataide 2

Oppilaat ovat iältään yläkouluikäisiä ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä keskiviikkoisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät. Tavoitteena on tukeaoppilaan kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja.

Jatkotaso syventävät – Kuvataide 3

Oppilaat ovat iältään yli 16-vuotiaita ja opetusta on kerran viikossa, opetuspäivä torstaisin, oppitunnin kesto 1,5 h. Opetuksen taso syvenee kuvataiteen eri osa – alueilla ja opetus tukee persoonallista omaa kuvallista ilmaisua. Oppilasta opetetaan tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä ja oppilastöitä.