TANSSI

Kuopion Taideopiston tanssin opetuksen tarjonta on laaja ja kattaa monen eri tanssimuodon.
Voit opiskella itsellesi sopivalla tasolla ja tuntimäärällä.
Valittavissasi on tanssin laaja / yleinen oppimäärä.

Alle kouluikäisten lasten opetus, Keijubaletti, on tarkoitettu 3-5 vuotiaille ja siitä ylöspäin opetusta annetaan baletissa ja yli 8 vuotiaille lisäksi nykytanssissa.

Alle kouluikäisten lasten opetuksen tavoitteena on herättää lapsessa tanssin ilo ja riemu ikäkaudelle sopivassa muodossa.

Haluamme kannustaa lasta omaan tanssilliseen ilmaisuun ja uskallusta esiintymiseen. Pyrimme myös kehittämään lapsen sosiaalisia taitoja, kykyä toimia ryhmässä ja yksin.

Baletti on tarkoitettu yli 6 vuotiaille baletin maailmaan tutustuville lapsille. Tunneilla käydään kerran viikossa, 45 min.

Baletin tunneilla opiskellaan baletin tekniikkaa, tyyliä, perinnettä ja balettiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria.

Tunnit sisältävät balettitangon äärellä tehtävät harjoitteet, keskilattiaosion ja poikkisalin liikkuvat harjoitteet. Erilaisien harjoitteiden avulla kehitetään lihasvoimaa, notkeutta ja varvastanssitekniikkaa. Vahvana osana on myös oppilaan tanssillisen ilmaisun kehittäminen.

Yli 8 vuotiaille kouluikäisille oppilaille on nykyjazz 1, jonka kautta tutustutaan nykytanssin eri lajien muotoihin. Tunneilla käydään kerran viikossa.Oppitunneilla korostetaan esittämisen ja tanssin iloa. Nykyjazz elää ajassa ja siinä yhdistyvät monet eri tanssilajit.Opetukseen kuuluu myös tekniikkaosiot, kehonhuolto ja improvisaatio.

1.Varhaisiän opinnot:
- Keijubaletti 3-5 vuotiaat oppilaat.

2. Perusopinnot:
- Baletti, 6-vuotiaasta ylöspäin.
- Nykytanssi, alkeis- ja perustaso, yli 8-vuotiaat.

Perusopintojen jälkeen voi jatkaa laajassa oppimäärässä tai siirtyä yleiseen oppimäärään.

3. Syventävät opinnot:
- Baletti, yli 10-vuotiaat.
- Nykytanssi, yli 12-vuotiaat
- Erikoiskoulutusluokat, Eriko 1 ja 2.

ERIKO 1 ja 2

Eriko-luokat on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat opiskella tanssia aktiivisesti ja ovat motivoituneita ja sitoutuneita pitkäkestoiseen tanssin opiskeluun. Eriko-luokat tarjoavat mahdollisuuden opiskella tanssia päivittäin, syventäen oppilaan tietotaitoa tanssin eri osa-alueilta. Pääaineena ovat baletti / nykytanssi ja täydentävinä sivuaineina ovat baletti / nykytanssi / klassinen repertuaari / nykytanssin eri muodot / kehonhuolto / improvisaatio. Eriko-luokilla on tiiviskursseja pitkin lukuvuotta.

Esiintymiset, kilpailut ja katselmukset kuuluvat kiinteänä osana Eriko - luokkien toimintaan.

Eriko 2 oppilaat ovat iältään yli 8 vuotiaita ja opetusta on 3 - 5 viikkotuntia oppilaan valinnan mukaan.

Eriko 1 oppilaat ovat iältään yli 13 vuotiaita ja opetusta on 3 - 7 viikkotuntia oppilaan valinnan mukaan.

Eriko - luokille voi hakeutua opiskelemaan milloin vain. Eriko - luokille ei ole erillistä pääsykoetta.