TEATTERI

Teatteritaiteen opetuksen keskeinen sisältö on opettaa oppilaalle teknisiä taitoja, joilla opetetaan oppilasta oman itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä harjoitusten, esitysten sekä itse reflektoinnin kautta.

Näiden taitojen kehittyminen on tärkeä osa oman esillä olon ja itsevarmuuden kasvattamisessa, uskallusta tuottaa omaa taiteellista ilmaisua ja olla esiintymistilanteessa sekä muissa elämänalueissa. Oppitunneilla käydään läpi opetuksen aiheet myös harjoitustilanteiden jälkeen, puretaan tilanteet mitä on harjoiteltu ja miksi ja tämän käyminen läpi auttaa oppilasta sisäistämään oppimansa harjoitteen. Tunneilla käydään läpi myös puhetekniset asiat, äänen muodostaminen ja opetellun tekstin ulosantia. Tärkeänä osana opetusta on erilaisten improvisaatiotekniikoiden oppiminen sekä näytelmän syntyprosessin ymmärtäminen ja sisäistäminen.Oppilaan omaa  ilmaisua vahvistetaan  ilon ja riemun kautta ja keskitytään oman näyttelijätyön muodostamiseen ja roolihahmon luomiseen.

Taideopiston opetus antaa turvallisen opetuskokemuksen tilanteisiin, joita oppilaat voivat soveltaa omassa elämässään opetuksen ulkopuolella. Yksi opetuksen tärkeistä kulmakivistä on myös kasvattaa tulevia teatterin katsojia ja taiteen tekemistä arvostavia aikuisia. Opetus tukee myös arvostamaan eri kulttuureita ja oppia ymmärtämään erilaisuutta.

Teatteritaiteen oppilaat ovat iältää 7-18 vuotiaita

Nuorisoteatterin opetus keskittyy kehittämään oppilaan opittuja näyttelijäntaitoja sekä perehdyttämään oppilas teatteriesityksen koko prosessin sisältämiin asioihin. Opetustunneilla keskitytään näyttelijätyön hiomiseen suuremmilla haasteilla ja roolihahmon analyysiä, sen sisäistämistä ja järkeistämistä. Opetus tähtää julkiseen esiintymiseen ja antaa keinot miten sen tekee turvallisesti ja ammattimaisesti. Nuorisoteatterin oppilasnäytökset ovat haasteellisia ja kehittäviä prosesseja oppilaan oppimisessa ja antavat keinot millä ja miten käsitellä nuorille sopivia aiheita ja asioita, joista nuoret ovat kiinnostuneita.

Tärkeä painopiste on myös oppia taidot, joilla voi selvitä näyttämöllä tai nuoren omassa elämässä tapahtuvista yllättävistä tilanteista joista voi oppia kääntämään ne positiiviseksi voimavaraksi. Improvisaation eri tekniikat ovat yksi tärkeimmistä painopistealueista ja miten improvisaatiolla voi selvitä yllättävistä tilanteista. Nuorisoteatterin opetuksessa painotetaan itse reflektoinnin, erilaisten tilanteiden selvittämiseen jo opittujen taitojen avulla sekä uusien esiintymistaitojen opetteluun ja harjoittamiseen, unohtamatta teatterin tekemisen taikaa ja nuoren itsetunnon vahvistamista taiteen keinoin.