Teatteritaiteen opetuksen keskeinen sisältö on opettaa oppilaalle teknisiä  taitoja, joilla opetetaan oppilasta oman itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä harjoitusten, esitysten sekä itse reflektoinnin kautta.

 

Näiden taitojen kehittyminen on tärkeä osa oman esillä olon ja itsevarmuuden kasvattamisessa, uskallusta tuottaa omaa taiteellista

ilmaisua ja olla esiintymistilanteessa sekä muissa elämänalueissa. Oppitunneilla käydään läpi opetuksen aiheet myös harjoitustilanteiden jälkeen, puretaan tilanteet mitä on harjoiteltu ja miksi ja tämän käyminen läpi auttaa oppilasta sisäistämään oppimansa harjoitteen.

 

Taideopiston opetus antaa turvallisen opetuskokemuksen tilanteisiin, joita oppilaat voivat soveltaa omassa elämässään opetuksen ulkopuolella. Yksi opetuksen tärkeistä kulmakivistä on myös kasvattaa tulevia teatterin katsojia ja taiteen tekemistä arvostavia aikuisia. Opetus tukee myös arvostamaan eri kulttuureita ja oppia ymmärtämään erilaisuutta.

 

JUNIORITEATTERI

 

Junioriteatterin oppilaat ovat 7 – 13 vuotiaita.

 

Junioriteatteri aloittaa nuoren oppilaan matkan teatteritaiteen tekemiseen, luo turvallisen opetustilanteen ja auttaa oppilasta löytämään teatterin ilon ja riemun ja vahvistaa oppilaan itseilmaisua. Opetustunneilla keskitytään oman näyttelijätyön muodostamiseen ja

roolihahmon luomiseen. Opetetaan puheteknisesti oma äänen muodostamista, opetellun tekstin ulosantia. Tärkeänä osana opetusta on erilaisten improvisaatiotekniikoiden oppiminen sekä näytelmän syntyprosessin ymmärtäminen ja sisäistäminen.

 

Opetuksen tavoitteena on perehdyttää oppilas kaikkeen siihen, mitä teatteriesityksen valmistaminen vaatii näyttelijän kannalta.

 

NUORISOTEATTERI

 

Nuorisoteatterin oppilaat ovat iältään yli 14 vuotiaita.

 

Nuorisoteatterin opetus keskittyy kehittämään oppilaan jo opittuja näyttelijäntaitoja sekä perehdyttämään oppilas teatteriesityksen koko prosessin sisältämiin asioihin. Opetustunneilla keskitytään näyttelijätyön hiomiseen suuremmilla haasteilla ja roolihahmon analyysiä, sen sisäistämistä ja järkeistämistä. Opetus tähtää julkiseen esiintymiseen ja antaa keinot miten sen tekee turvallisesti ja ammattimaisesti. Nuorisoteatterin oppilasnäytökset ovat haasteellisia ja kehittäviä prosesseja oppilaan oppimisessa ja antavat

keinot millä ja miten käsitellä nuorille sopivia aiheita ja asioita, joista nuoret ovat kiinnostuneita.

 

Tärkeä painopiste on myös oppia taidot, joilla voi selvitä näyttämöllä tai nuoren omassa elämässä tapahtuvista yllättävistä tilanteista joista voi oppia kääntämään ne positiiviseksi voimavaraksi. Improvisaation eri tekniikat ovat yksi tärkeimmistä painopistealueista ja miten improvisaatiolla voi selvitä yllättävistä tilanteista. Nuorisoteatterin opetuksessa painotetaan itse reflektoinnin, erilaisten  tilanteiden selvittämiseen jo opittujen taitojen avulla sekä uusien esiintymistaitojen opetteluun ja harjoittamiseen, unohtamatta teatterin tekemisen taikaa ja  nuoren itsetunnon vahvistamista taiteen keinoin.