Koulutussäännöt

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kuopion Taideopiston oppilaaksi tehdään kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella. Alle 18 vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen vahvistaa huoltaja. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oppilaan ilmoittautumislomake tulee olla palautettuna tutustumistunnin jälkeen, ennen ensimmäistä oppituntia. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko opiskelun ajan, kirjalliseen irtisanomisilmoitukseen asti.  Irtisanomisilmoitukset tulee laittaa osoitteeseen info@kuopiontaideopisto.fi.  Ilmoittautuessaan oppilas / huoltaja sitoutuu maksamaan lukukausien maksut koko opiskelun ajalta.

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisen peruminen tulee tehdä kirjallisena ja se tulee palauttaa joko postitse tai sähköisesti. Opettajat eivät ota perumisilmoituksia vastaan. Irtisanomisilmoitus on vapaamuotoinen asiakirja.

Syyslukukauden perumisilmoitus tulee tehdä 1.5 mennessä kuluvaa vuotta.

Kevätkauden perumisilmoitus tulee tehdä 1.12 mennessä kuluvaa vuotta.

Uusi oppilas, joka aloittaa ensimmäistä lukukauttaan Taideopistolla, voi perua opiskelupaikkansa kahden viikon sisällä ensimmäisestä oppitunnistaan ilman sopimussakkomaksua.

Mikäli asianmukaista perumisilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole toimitettu määräajassa Taideopistolle, perii Taideopisto sopimussakkomaksun, joka on 50% kuluvan lukukauden hinnasta.

Lukukausimaksut

Opintovuosi jakaantuu kahteen lukukauteen syys- ja kevätlukukauteen.

Lukukausimaksut maksetaan viidessä ( 5 ) erässä, syyskaudella ja kevätkaudella. Molemmissa lukukausissa on yhtä monta erämaksua. Lukukausimaksun hinta määräytyy taideaineen erämaksun hinnasta joka kerrotaan viidellä erällä. Malliesimerkki: Keijubaletti syyskausi yhteensä 190€ jonka erämaksu on 38€ = 5 x 38€ = 190€

Erämaksun maksupäivä on 27 päivä kuluvaa kuukautta.

Halutessasi voit maksaa kerralla koko syys- tai kevätlukukauden. Tällöin olet oikeutettu 10% alennukseen. Kertamaksuna syyslukukauden maksu tulee olla suoritettuna 27.8 mennessä kuluvaa vuotta. Kevätlukukauden maksu vastaavasti 27.1 mennessä kuluvaa vuotta.

Myöhästyneistä maksuista ei alennusta.

Erämaksut erääntyvät maksettaviksi aina täysimääräisinä, riippumatta poissaolojen määrästä.

Jos erämaksut maksetaan myöhässä, erääntyvät loput erämaksut samanaikaisesti maksuun.

Emme lähetä erikseen laskuja, vaan saat erillisen maksuaikataulun, maksutiedot ja henkilökohtaisen viitenumeron, jota sinun tulee käyttää aina suorittaessasi Taideopiston maksuja.

Myöhästyneistä erämaksuista Taideopisto perii 10€ myöhästymismaksun.

Myöhässä maksettuja erä-/lukukausimaksuja ei palauteta perumisilmoituksen yhteydessä.

Poikkeustapauksissa lukukausimaksuista sovitaan erikseen Taideopiston ja huoltajan kanssa. Vain lääkärin todistus antaa maksuvapauden lukukausimaksuihin kesken kauden.

Poissaolot

Poissaoloja ei hyvitetä alennettuina jaksomaksuina. Pidemmistä poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Vastuut

Kuopion Taideopisto ei vakuuta oppilaita, joten suosittelemme oppilaille omaa vapaa-ajan vakuutusta.

Yleistä

Taideopistolla dokumentoidaan oppilaiden työskentelyä.

Valokuvaus ja videointi kohteina ovat esiintymiset, oppilasnäytökset, kilpailut, katselmukset ja tuntityöskentely.

Kuvamateriaalia voidaan käyttää ilman korvausta Taideopiston julkaisuissa, verkkosivuilla tai muissa viestimissä.

Jos et halua antaa suostumustasi em. materiaalin käyttöön, tee asiasta kirjallinen ilmoitus.

Taideopistolla on vapaaoppilaspaikkoja, joita voi hakea syyskauden alkaessa. Oikeus vapaaoppilaspaikkaan annetaan taloudellisin perustein joista tulee antaa kirjallinen dokumentti. Hakemus on vapaamuotoinen.

Kaikki kirjalliset ilmoitukset tulee laittaa info@kuopiontaideopisto.fi  –osoitteeseen.

Kuopion Taideopisto pidättää oikeudet sääntö-, tunti – ja hintamuutoksiin.