Tanssi

Kuopion Taideopisto antaa tanssin laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta eri tanssimuodoissa. Voit opiskella itsellesi sopivalla tasolla ja tuntimäärällä.

Taideopistossa kaikkien tanssilajien tärkeä tavoite on saada lapset ja nuoret innostumaan omasta oppimisestaan, halusta ilmaista itseään tanssin avulla, saada iloa ja onnistumisen kokemuksia ja kasvattaa taidetta arvostavia kuluttajia oman elämänsä poluille.

Alle kouluikäisten lasten opetus, Keijubaletti, on tarkoitettu 3-5 vuotiaille ja heillä on opetusta kerran viikossa. Pienten oppilaiden opetuksen tavoitteena on herättää lapsessa tanssin ilo ja riemu ikäkaudelle sopivassa muodossa. Haluamme kannustaa oppilasta omaan tanssilliseen ilmaisuun ja rohkeuteen esiintymiseen. Tärkeässä osassa on myös kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja, kykyä toimia ryhmässä ja yksin.

Kouluikäisten lasten ja nuorten opetusta annetaan baletissa ja nykytanssissa.

Baletti tunneilla opiskellaan baletin tekniikkaa, tyyliä ja balettiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria. Oppitunnit sisältävät balettitangon äärellä tehtävät harjoitteet, keskilattiaosion ja poikkisalin liikkuvat harjoitteet. Erilaisten harjoitteiden avulla kehitetään lihasvoimaa, notkeutta ja varvastekniikkaa. Vahvana osiona on myös oppilaan tanssillisen ilmaisun kehittäminen.

Nykytanssin kautta tutustutaan erilaisten liikekielin muotoja. Opetuksessa korostuu esittämisen ja tanssin iloa. Nykytanssi elää ajassa ja siinä yhdistyvät monet eri tanssilajit. Opetukseen liittyy kiinteästi myös nykytanssin tekniikkaosiot, kehonhuolto ja improvisaatio. Itsensä ilmaisu ja improvisaatio kuuluvat vahvana osana opetukseen ja kannustamme rohkeaan esiintymiseen ja uskaltamiseen luoda omaa ja itsensä näköistä liikekieltä.

1. Varhaisiän opinnot:
Keijubaletti 3-5 vuotiaat

2. Perusopinnot
Baletti yli 6 vuotiaat     Nykytanssi yli 6 vuotiaat

3. Syventävät opinnot
Baletti, Nykytanssi

Kaikkien luokkien opetukseen liittyvät esiintymis- ja kilpailutoimintaa. Näihin voi osallistua oman kiinnostuksen mukaisesti. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa laajan oppimäärän opinnoissa tai siirtyä yleisen oppimäärän opetukseen.

Opettajana toimii Virva Torkko-Munoz, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja, YAMK, joka on erikoistunut baletin opettamiseen sekä on suorittanut jatko-opintoja Budapest Contemporary Dance Academyssä valmistuen 2018.

Taideopistolla Virva on opettanut vuosien saatossa eri lajeja, kuten baletti, keijubaletti, lattiatanko ja nykyjazz. Opettajana Virva on lempeä, vaativa ja samalla hyvin kannustava. Opetuksen keskiössä on turvallinen harjoittelu oman kehon sallimissa rajoissa ja oppilaan tanssijuuden kehittäminen.