Teatteri

Nuorisoteatterin opetuksen keskeinen sisältö on opettaa oppilaalle taitoja, joilla opetetaan oman itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä harjoitusten, esitysten ja itsereflektoinnin kautta.

Näiden taitojen kehittyminen on tärkeä osa oman esillä olon ja itsevarmuuden kasvattamisessa, uskallusta tuottaa omaa taiteellista ilmaisua ja olla läsnä esiintymistilanteessa sekä muissa elämänalueissa.

Oppitunneilla käydään läpi opetuksen aiheet myös harjoitustilanteiden jälkeen, puretaan tilanteet mitä on harjoiteltu ja miksi ja tämän käyminen läpi auttaa sisäistämään oppimansa harjoitteet. Tunneilla käydään läpi puhetekniset asiat, äänen muodostaminen ja opetellun tekstin ulosanti.

Tärkeänä osana opetusta on erilaisten improvisaatiotekniikoiden oppiminen sekä näytelmän syntyprosessin ymmärtäminen ja sisäistäminen.

Oppilaan omaa ilmaisua vahvistetaan ilon ja riemun kautta ja keskitytään oman näyttelijätyön muodostamiseen.

Yksi opetuksen tärkeistä kulmakivistä on kasvattaa tulevia teatterin katsojia ja taiteen tekemistä arvostavia aikuisia.

Tärkeä painopiste on myös oppia taidot, joilla voi selvitä nuoren omassa elämässä tapahtuvista yllättävistä tilanteista ja taitoon kääntää ne positiivisiksi voimavaroiksi.

Nuorisoteatterin on ennen kaikkea turvallinen paikka, jossa jokainen nuori pääsee oppimaan ja oivaltamaan asioita itsestään ja maailmasta jossa elämme.

Opettajana toimii Nella Salmi. Nella on viettänyt yli puolet elämästään teatteritaiteen parissa, joka on ollut hänelle turvallinen paikka jossa kasvaa ja on suuri kantava voima elämässä. Nella on opettanut kaiken ikäisiä teatterin saloihin ja on hyvin pidetty opettaja. Nellan sanoin: tule tekemään taidetta kanssani!